Vous êtes ici

Avís legal

El lloc www.euroregio.eu és el web oficial de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que no gaudeix de personalitat jurídica. Tots els continguts d’aquest lloc són propietat dels governs que, per acord de voluntats, impulsen aquesta Euroregió, o de tercers que han autoritzat l'ús d'alguns d'aquests continguts a l’Euroregió.

 

La finalitat d'aquest lloc web és exclusivament informativa, per facilitar a tothom el coneixement de l’organització, participació, objectius i evolució de l’Euroregió i el que representa com a voluntat política de cooperació en aquest territori transfronterer.

 

Els impulsors de l’Euroregió rebutjen qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització errònia dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los i a limitar-ne o impedir-ne l'accés, temporalment o definitiva. No està permesa la modificació del web o dels seus continguts a persones alienes a l’Euroregió, que actúa mitjançant la seva secretaria tècnica.

 

L'accés al web de l’Euroregió i l'ús de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de l'usuari, així com dels riscos de seguretat informàtica i els danys que es puguin produir per accedir-hi.

 

L'Euroregió i, per delegació, la seva secretaria tècnica, tampoc no és responsable de la informació continguda en els enllaços a webs de tercers que figuren en aquest lloc web. La reproducció, còpia, distribució, comercialització, comunicació pública o ús de la informació continguda en aquest lloc web sense l'autorització expressa de l’Euroregió per mitjà de la seva secretaria tècnica, és una infracció de la legislació vigent. Estan reservats tots els drets.