Vous êtes ici

eHealth Eurocampus

El projecte eHealth Eurocampus (http://ehealtheurocampus.eu) s’inscriu en les orientacions polítiques de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que situen la TIC-Salut en el cor de la seva acció amb l'Estratègia Euroregional de la Innovació. Aquesta estratègia defineix accions comunes i essencials per a les regions membres per estimular el desenvolupament integrat del territori; identifica les TIC al servei de la salut com un sector estratègic en creixement a l'Euroregió, que respon a reptes econòmics i socials essencials.

 

El projecte impulsat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània, té com a objectiu preparar professionals capaços d'innovar en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació al servei de salut. Aquesta associació estratègica de l'ensenyament superior, presentada en el marc del programa europeu Erasmus+ és totalment finançada per la Unió Europea amb un import de 430.000 EUR. El projecte durarà 3 anys, amb inici al setembre del 2016 i final a l’agost del 2019.

 

Socis
El projecte, coordinat per l’AECT de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, com a líder, aplega els següents socis:

- Euroregió Pirineus Mediterrània (AECT) - www.euroregio.eu ;
- Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC) - www.fib.upc.edu ;
- Fundació Sant Joan de Déu (hospital i xarxa d’assistència mèdica catalana) - www.fsjd.org ;
- Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears – eps.uib.es ;
- Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia - blog.fundaciobit.org ;
- Universitat de Montpeller - www.umontpellier.fr ;
- Escola d’Enginyers ISIS de Castres - isis.univ-jfc.fr ;
- Universitat Glyndwr del País de Gal•les - www.glyndwr.ac.uk ;
- Hochschule de Ulm - www.hs-ulm.de ;
- Universitat de Xipre - www.ucy.ac.cy.

 

EL consorci representa els diferents sistemes europeus de gestió de la salut; aquesta varietat, present en el consorci, capacitarà professionals conscients de la diversitat europea pel que fa a la gestió de la salut i preparats per adaptar-se a entorns diferents i trobar més fàcilment feina fora del seu propi país.

 

Objectius
El projecte té com a objectiu millorar la pertinència i qualitat de l'ensenyament superior en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació al servei de salut, a través de la cooperació i de la mobilitat transnacionals, així com promoure l'ocupabilitat dels joves mitjançant l'adaptació dels programes a les necessitats del mercat laboral i proporcionant als estudiants habilitats empresarials adequades.

 

Destinataris
Els beneficiaris del projecte són estudiants i personal docent de l’àmbit de les TIC i de les ciències de la salut, que rebran una formació específica, així com els pacients en general, especialment gent gran i persones amb discapacitats físiques i cognitives, que es beneficiaran dels resultats de la recerca realitzada en el marc del consorci.

 

Accions
eHealth Eurocampus permetrà impulsar mètodes d'ensenyament innovadors que seran testats durant les activitats conjuntes de formació i després utilitzats en diversos programes de màster. Els resultats i les activitats de difusió seran dissenyats per tal de garantir que eHealth Eurocampus tingui un fort impacte en les organitzacions participants, així com a l’exterior. Per tal d’assolir els seus objectius, el projecte desenvoluparà diversos tipus d'accions:

 

- Mòduls de formació d’accés lliure seran creats per ser utilitzats en màsters especialitzats; abordaran temàtiques com l'esperit empresarial en el sector TIC-Salut; una vida independent més llarga amb el suport de les TIC; aplicacions i eines de TIC-Salut (mHealth); robòtica al servei de la salut; gràfics i imatge mèdica; etc.
- Una plataforma digital serà creada per tal de compartir reflexions i experiències entre socis i amb actors exteriors, així com per garantir el lliure accés als resultats del projecte ;
- Tres escoles d'estiu seran organitzades a Castres, Gal•les i Barcelona durant el mesos de juliol del 2017 al 2019. Cadascú d'aquests temps de formació, de dues setmanes, comptarà amb la participació d’una quarantena d’estudiants d’informàtica i de l’àmbit de la salut (medicina, infermeria, fisioteràpia) i servirà de laboratori per als mòduls de formació desenvolupats en el marc del projecte;
- Dos seminaris de formació destinats a professors i investigadors seran organitzats, així com una conferència de cloenda a Barcelona amb l’objectiu de difondre els resultats del projecte.