Vous êtes ici

Jornada tècnica EN LÍNIA: «Les eines i mètodes de recollida de la memòria oral»

Jornada tècnica EN LÍNIA: «Les eines i mètodes de recollida de la memòria oral»

«La cultura oral dels paisatges culturals agraris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània»

Dijous, 26 de novembre de 2020

AQUÍ EL PROGRAMA

 

Enllaç a la sessió https://www.youtube.com/user/conselldemallorca/featured