Vous êtes ici

Projectes

El desenvolupament d’un territori, ja sigui una regió, un estat o una comunitat de regions, com ara l’Euroregió, respon en bona mesura a la importància –quantitativa i qualitativa- de les activitats econòmiques que s’hi duen a terme i de la presència de mercats que les activen. D'altra banda, també depèn del grau de connectivitat existent entre els pols d’activitat dispersos en el territori i de la seva capacitat de relacionar-se amb centres d’activitat econòmica exteriors, a Europa i al món.

 

L'Euroregió aposta per projectes en diferents àmbits, com ara la cultura, l'educació, el desenvolupament econòmic o la sostenibilitat.

1)    Transefímers.

La millora de la capacitat d'innovació de les PIME és un dels objectius més importants -i, per tant, més comuns- d'Europa per assolir l'objectiu EU2020 del creixement intelligent.
El projecte, impulsat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània, ha tingut com a objectiu preparar professionals capaços d'innovar en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació al servei de salut. Aquesta associació estratègica de l'ensenyament superior, presentada en el marc del programa europeu Erasmus+ ha estat totalment finançada per la Unió Europea amb un import de 430.000 EUR. El projecte ha durat 3 anys, amb inici al setembre del 2016 i final a l’agost del 2019.
Links Up, d'una durada de 3 anys, va començar les seves accions a l'estiu del 2016 i s'ha acabat al mes de juny del 2019. El cost total del projecte ha estat d'1.045.000€, amb un percentatge de finançament del 75% del FEDER. És a dir, 783.750€.
El nou projecte, que ha rebut una subvenció europea en el marc del programa Europa Creativa, posarà en xarxa centres d'art de Girona, Mallorca, Montpeller, Albí, Bratislava i Roma
El Wikiartmap és una plataforma on-line, un mashup de continguts oberts que, en format wiki i sobre cartografia de Google, permet localitzar i consultar informació sobre l’art, la creació i el patrimoni històric i cultural situat a l’espai públic
L’Eurocampus Pirineus Mediterrània materialitza aquesta voluntat, aplegant més de 510.000 estudiants i 45.000 investigadors.
Els membres de l’Euroregió pretenen posar en valor la diversitat cultural dels seus territoris i dels seus ciutadans més joves, convertint-se en un lloc de referència en matèria de creació artística i preservar el patrimoni natural, històric i cultural comú
La preservació i posada en valor de l’entorn constitueix un àmbit d’acció fonamental de l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial (AECT) de l’Euroregió, segons la seva declaració fundacional.

Altres cooperacions

L’Euroregió aposta d’una forma decidida per una major implicació de les regions en la presa de decisions relatives als transports i les comunicacions
La sostenibilitat en el transport és un concepte polièdric, ja que es pot parlar d’una sostenibilitat econòmica, orientada fonamentalment a la resolució de les situacions de congestió que viu el transport en molts punts, però també a la interiorització del cost que se’n deriva.
La logística és un factor clau del propi sistema econòmic i avui dia cal entendre el transport com una peça més dins una cadena logística integral.
La comunicació afavoreix la mundialització i l'establiment de xarxes de les activitats econòmiques.
Dins l’àmbit de l'Euroregió s'estan duent a terme diversos projectes d’infraestructures que tenen una importància estratègica.
El projecte de l'EuroBIOregió vol propiciar la generació de nous productes i serveis altament competitius en l'àmbit de la biomedicina i la biotecnologia, que permetin a les regions sòcies competir en un context global.